Ledamoter

Joseph Bosworth


f. 1789 (i början av året)   d. 27.5.1876

Professor i anglo-sachsiska i Oxford.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 19.6.1844 (nr 41)


Bibliografiska uppgifter

ODNB.