Ledamoter

Bernhard Karl von Koehne

(Boris Vasilevitj Köne)


f. 4.7.1817   d. 5.2.1886

Baron, privatdocent i numismatik och arkeologi i Berlin, sedan verksam vid de kejserliga samlingarna i eremitaget och vid heraldikerämbetet i S:t Petersburg.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 28.5.1844 (nr 40)


Bibliografiska uppgifter

ADB, RBS.

M. Geijer & I. Wiséhn, Tre brev rörande B. v. K. (NNUM 1993:1, s. 9–11).

Porträttmatr. 1, s. 144.