Ledamoter

Georg August Christian Kestner


f. 28.11.1777   d. 5.3.1853

Hannoveransk diplomat, sändebud i Rom och Neapel, konstteoretiker och konstsamlare.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 28.5.1844 (nr 39)


Bibliografiska uppgifter

Hans samlingar utgjorde grunden till Kestner-Museum i Hannover.
Papper i Stadtarchiv Hannover, Stadtbibliothek Hannover, Goethe- und Schiller-Archiv i Weimar och Deutsches Literaturarchiv, Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar.

NDB.

100 Jahre Kestner-Museum Hannover, 1889–1989, Hg. U. Gehrig (1989).

Porträttmatr. 1, s. 144.