Ledamoter

Jacob Reichel

(även Jacob von Reichel; Jakov Jakovlevitj Rejchel)


f. 1778   d. 1856

Verkl. statsråd, numismatiker; S:t Petersburg.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.3.1844 (nr 36)


Bibliografiska uppgifter

Om hans myntsamling, se: Die Reichelsche Münzsammlung in S:t Petersburg, 1842–1850.

T. Smekalova & J. Steen Jensen, Jakob Reichel i Skt. Petersborg – en skitse af en matador blandt Møntsamlerne (Nulla dies sine linea. Festskrift till Ian Wiséhn, Numismatiska meddelanden, XLI, 2001, s. 153–166).

Porträttmatr. 1, s. 144.