Ledamoter

August Boeckh


f. 24.11.1785   d. 3.8.1867

Professor, grekisk filolog; Berlin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 31.10.1843 (nr 35)


Bibliografiska uppgifter

Papper i universitetsbiblioteket i Heidelberg, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, och Staatsbibliothek zu Berlin.

NDB, B. Schneider i DBE 1, s. 608.

Porträttmatr. 1, s. 144.