Ledamoter

Frédéric Auguste Ferdinand Thomas de Reiffenberg

(baron de Reiffenberg)


f. 14.11.1795   d. 18.4.1850

Professor, överbibliotekarie, historiker; Bryssel.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 23.4.1839 (nr 29)


Bibliografiska uppgifter

BNB 18.

Porträttmatr. 1, s. 143.