Ledamoter

Carlo Bonucci


f. 1799   d. 1870

Direktör över grävningarna i Pompeji; Neapel.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 22.1.1839 (nr 28)


Bibliografiska uppgifter

A. Venditti i DBI 12 (1971), s. 455 f.