Ledamoter

Carlo Ottavio Castiglioni


f. 23.10.1784   d. 10.4.1849

Greve, germansk och orientalisk filolog, numismatiker och arkeolog; Milano.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 22.1.1839 (nr 27)


Bibliografiska uppgifter

A. Paredi i DBI 22 (1979), s. 137 f.