Ledamoter

Christian Carl Josias von Bunsen

(Freiherr von Bunsen 1858)


f. 25.8.1791   d. 28.11.1860

Preussisk diplomat, ambassadör i Rom och London; arkeolog, historisk, kyrkohistorisk och teologisk författare.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.1.1839 (nr 24)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

Porträttmatr. 1, s. 143.