Ledamoter

Friedrich Ludwig Georg von Raumer


f. 14.5.1781   d. 14.6.1873

Professor i statsvetenskap och historia i Berlin; politiker, litteratör.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 8.12.1835 (nr 21)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

Porträttmatr. 1, s. 142.