Ledamoter

Adam Gottlob Oehlenschläger


f. 14.11.1779   d. 20.1.1850

Skald, professor i estetik i Köpenhamn, tit. konferensråd.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 8.12.1835 (nr 20)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 142.