Ledamoter

Johann Ludwig Tieck


f. 31.5.1773   d. 28.4.1853

Författare och översättare, hovråd och dramaturg; Potsdam och Berlin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 8.12.1835 (nr 19)


Bibliografiska uppgifter

ADB. L. Hagestedt i DBE 10, s. 36.

Porträttmatr. 1, s. 142.