Ledamoter

John Adamson


f. 13.9.1787   d. 27.9.1855

Undersheriff i Newcastle, kännare och översättare av portugisisk litteratur.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 18.1.1831 (nr 18)


Bibliografiska uppgifter

DNB.

Porträttmatr. 1, s. 142.