Ledamoter

Nicholas Carlisle


f. 1771 (jan. eller febr.)   d. 27.8.1847

Purser i engelska Ostindiska kompaniet, bitr. bibliotekarie i British Library, sekr. i Society of Antiquaries; författare av historiska, antikvariska och topografiska verk.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 18.1.1831 (nr 17)


Bibliografiska uppgifter

DNB.