Ledamoter

Friedrich Heinrich von der Hagen


f. 19.2.1780   d. 11.6.1856

Professor i tyska språket och litteraturen i Berlin; en tid i Breslau.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 14)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

Porträttmatr. 1, s. 142.