Ledamoter

Jean Pierre Abel Rémusat


f. 5.9.1788   d. 14.2.1832

Läkare och botaniker, professor i kinesiska vid Collège de France i Paris.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 13)


Bibliografiska uppgifter

Daniel Baggioni i LG s. 784 f.

Porträttmatr. 1, s. 141.