Ledamoter

Josef Freiherr von Hammer-Purgstall

(till 1836 Josef von Hammer)


f. 9.6.1774   d. 23.11.1856

Orientalist och historiker, tolkare av främreorientalisk diktning, hovråd; Wien.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 12)


Bibliografiska uppgifter

Erinnerungen aus meinem Leben …

NDB.

Porträttmatr. 1, s. 141.