Ledamoter

Friedrich Karl Hermann Kruse


f. 21.7.1790   d. 23.8.1866

Professor i världens och Rysslands historia vid univ. i Dorpat.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 11)


Bibliografiska uppgifter

ADB.

Porträttmatr. 1, s. 141.