Ledamoter

Johannes Gustav Gottlieb Büsching


f. 19.9.1783   d. 4.5.1829

Arkeolog och germanist, professor i antikvetenskaperna vid universitetet i Breslau.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 10)


Bibliografiska uppgifter


Bibliografi i Hałubs arbete, s. 166–187.

ADB.

M. Hałub, J. G. G. B. 1783–1829. Ein Beitrag zur Begründung der schlesischen Kulturgeschichte (1997).

Porträttmatr. 1, s. 141.