Ledamoter

Janus Laurits Andreas Kolderup-Rosenvinge


f. 10.5.1792   d. 5.8.1850

Professor, rättshistoriker, konferensråd; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1827 (nr 9)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB, Köpenhamn.
Brev från C. Molbech till K-R. i RA, Stockholm.

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 141.