Ledamoter

Carl Christian Rafn


f. 16.1.1795   d. 20.10.1864

Konferensråd, fornforskare; Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 12.12.1826 (nr 6)


Bibliografiska uppgifter

Mottagna och avsända brev i KB, Köpenhamn.

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 140.