Ledamoter
Sch%c3%bcck, h

Herman Schück


f. 5.4.1925   d. 24.12.2015

Professor i historia vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.10.1985 (nr 388)


Bibliografiska uppgifter

R. Torstendahl, [nekr.] i KVHAAÅ 2017, s. 17–24.Nekr. av B. Fritz, G. Dahlbäck och O. Ferm i DN 8/1 och SvD 18/1 2016, av C. Bergström, G. Bjarne Larsson, R. Sandberg och Å. Sandström i SvD 11/1 och DN 14/1 2016.Festskrift:
Studier i äldre historia tillägnade H. S. 5/4 1985 (red. R. Sandberg, 1985).