Ledamoter

Nils August Flodén


f. 3.8.1889   d. 23.4.1984

Skriftställare, fil. hedersdr, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.2.1972 (nr 221)


Bibliografiska uppgifter

Svenskt författarlexikon 1 (1942)–2 (1953), 4 (1963), 5 (1968).

L-G. Tedebrand, N. A. F.: ”sågverkspatronernas skildrare” (1889–1984) (Oknytt 5:1–2, 1984, s. 50–53).