Ledamoter

Sven Johan Gustaf Ljung


f. 20.4.1906   d. 24.3.1968

Fil. dr, historiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.9.1966 (nr 207)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

G. Berg, Minnesord i Saga och sed 1968, s. 9–10;
J. Liedgren, S. L. in memoriam, (Fornvännen 63, 1968, s. 211–213);
F. Lindberg, [nekr.], HT 88 (1968), s. 541–542;
N. Sundquist, S. L. in memoriam, Uppland 1967/68, s. 107.

Nekr. av J. Granlund i SvD 29/3 1968.