Ledamoter

Sven Gudmar Svenson


f. 29.9.1919   d. 25.2.1997

Fil. dr, verkst. direktör i Svenska sparbanksföreningen; historiker och författare i person- och kulturhistoriska, särskilt student- och Uppsalahistoriska, ämnen.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.2.1995 (nr 256)


Bibliografiska uppgifter

C. G. Andræ, [nekr.] i Saga och sed 1996/1997;
R. Ringmar, [utdrag ur minnestal] i OD: skildringar ur sångsällskapet Orphei drängars levnad 1995/1997 (68/69), s. 124–126;
—, S. G. S.: vägvisare – visionär – vän: minnesord (u.å.);
F. A. af Sandeberg, [nekr.] i Vestrogothica 1999, s. 118–120.

Nekr. av C–O. Jacobson i GP 11/4 1997, G. Michanek i SvD 24/3 1997 samt J. Rydh, B. Lönnquist & G. Collert i SvD 10/3 och DN 11/3 1997.