Ledamoter

John Börje Nikolaus Blomé


f. 31.12.1921   d. 17.10.1998

Fil. dr, arkitekt och arkitekturhistoriker, kyrkorestauratör, professors namn.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.3.1993 (nr 255)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. av C. Nylander i SvD 3/11 och DN 6/11 1998.