Ledamoter

Bengt Olof Anders Robert Jonsson

(Bengt R.)


f. 19.3.1930   d. 30.8.2008

Professor, arkivchef för Svenskt visarkiv.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1993 (nr 254)


Bibliografiska uppgifter

B. R. J. recieves professor’s title (Ethnologia Scandinavica 1978).
Art. av L. Lönnroth i SvD 27/2 1995 i samband med pensioneringen.

Festskrift:
Inte bara visor: Studier kring folklig diktning och musik tillägnade B. R. J. den 19 mars 1990, red. E Danielsson m. fl., (1990).