Ledamoter

Björn Hartvig Helmfrid


f. 20.2.1915   d. 29.7.1999

Fil. dr, rektor i Norrköping, historievetenskaplig författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.6.1989 (nr 250)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Norrköpings stadsarkiv.
Bibliografi: Femtio års författarskap: fil. dr B. H:s tryckta skrifter 1936–85 (1985).

Notis vid frånfället i SvD 14/8 1999.