Ledamoter

Bengt Erik Martin Bylund


f. 2.6.1922   d. 4.10.2005

Professor i kulturgeografi med samhällsplanering vid Umeå universitet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.6.1989 (nr 249)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. E. Holm, G. Malmberg & U. Wiberg i SvD 14/10 2005.

Festskrift:
Geografi och samhällsplanering: Studier tillägnade E. B., red. I. Jonsson (1982).