Ledamoter

Carl Victor Wilhelm Odelberg


f. 1.7.1918   d. 12.10.2002

Fil. dr, överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek och Kungl. Vetenskapsakademien.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1988 (nr 247)


Bibliografiska uppgifter

Memoarer: Lärdom för livet (1999).
Bibliografi: En kammarlärds äventyrligheter: W. O:s skrifter 1940–1993 (1993).

T. Frängsmyr, [nekr.] i Lychnos 2003, s. 387 f.;
L. Rosell, In memoriam W. O. (1918–2002) (Forum navale, 58, 2003, s. 7 f.).

Nekr. S. Ramel i SvD 15/10 och i DN 24/10 2002.

Festskrift:
K-I. Hillerud, red., Bland böcker och människor. Bok- och personhistoriska studier till W. O. den 1 juli 1983 (1983).