Ledamoter

Åke Davidsson


f. 4.3.1913   d. 4.7.2004

Docent i musikhistoria, senare docent i bok- och bibliotekskunskap, förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, professors namn.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1988 (nr 245)


Bibliografiska uppgifter

Å. D:s tryckta skrifter 1940–1993: en autobibliografi, utgiven till författarens 80-årsdag av Uppsala universitetsbibliotek (Scripta minora Bibliothecae regiae Universitatis Upsaliensis, 5, 1993).

N. Jareborg, Minnesord i HVSUÅ 2005, s. 215 f.
Nekr. T. Tottie i DN 27/7 och i SvD 30/7 2004.