Ledamoter
Schaar, c

Claes Göran Gustav Victor Schaar


f. 18.5.1920   d. 19.5.2012

Professor i engelska språket och engelskspråkig litteratur vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.3.1971 (nr 312)


Bibliografiska uppgifter

Minnen i: Miljöer och profiler (i Under Lundagårds kronor, Samling 5. D. 2, minnen upptecknade av gamla studenter, 1991, s. 353-365).

M. Thormählen, [nekr.] i KVHAAÅ 2013, s. 27-33.

Nekr. i DN 1/6 2012 av M. Thormählen.