Ledamoter

Lars Ulf Johansson Stiernstedt

(J:son)


f. 10.1.1909   d. 27.2.1994

Friherre, försvarsdirektör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.5.1987 (nr 244)


Bibliografiska uppgifter

Memoarer: Minneskavalkad (1991).

Nekr. av S. Strömholm och av M. Ramsay & H. Westling 13/3 samt av M. Waxegård 14/3 1994 i SvD.