Ledamoter

John Axel Richard Bernström


f. 1.3.1903   d. 20.1.1989

Kultur- och personhistorisk skriftställare, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.5.1987 (nr 242)


Bibliografiska uppgifter

J. B:s tryckta skrifter i urval 1930–1983 (Michaelisgillets tillfälliga publikationer 14, 1985).

Nekr. av G. Berg och C. Edelstam i DN 27/1 och av W. Odelberg i SvD 27/1 1989.