Ledamoter

Lennart Diener


f. 23.6.1921   d. 2.9.1989

Med. dr, docent, föreståndare vid Medicinhistoriska museet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.11.1986 (nr 241)


Bibliografiska uppgifter

Svensk läkarmatrikel 1970 (1971).

W. Kock & U. Lagerström, [nekr.] i Nordisk medicinhistorisk årsbok 1989, s. 28–31.

Nekr. W. Kock & U. Lagerström i DN 10/9 1989.