Ledamoter

Max Henrik Birnbaum


f. 13.12.1925   d. 30.4.2002

Slavisk filolog och historisk lingvist; professor i slaviska språk vid University of California, Los Angeles, Kalifornien.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.9.1981 (nr 239)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften från 1985, International journal of Slavic linguistics and poetics, 31–32, s. 11–28.

H. Andersen, [nekr.] i Scando-Slavica 48 (2002), s. 147 f.;
M. L. Greenberg, H. B. – Remembering a Great Teacher (Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, 4, 2003, s. 80–82);
V. V. Ivanov, On H. B:s Last Article (Voprosy yazykoznaniya, 2003, 51, 5, Sept.–Oct. 3–5).

Festskrift:
Blev i samband med sin 60-årsdag tillägnad volym 31–32 av International journal of Slavic linguistics and poetics (1986).