Ledamoter

Boo Fredrik von Malmborg


f. 5.12.1905   d. 21.10.1980

Fil. lic., förste intendent och föreståndare för Nationalmuseums arkiv.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.9.1980 (nr 236)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

C-F. Corin, [nekr.] i Släkt och Hävd 1980–81, s. 275–278.

Nekr. av P. Bjurström och B. Lindwall i DN 25/10 1980.