Ledamoter

Anders Teodor Sam Owen Jansson


f. 19.3.1906   d. 8.6.1985

Förste bibliotekarie och föreståndare för Nordiska museets bibliotek, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 8.5.1979 (nr 234)


Bibliografiska uppgifter

K. Ehrnborg, S. O. J:s bibliografi 1928–1965 (Kulturspeglingar. Studier tillägnade S. O. J., 1966, s. 344–353).

SMoK, Svensk biblioteksmatrikel (1966).

S. Appelgren, [nekr.] i Fataburen 1985, s. 175–177;
G. Berg, [nekr.] i Ethnologia Scandinavica 1985, s. 139 f.;
A. Burius, [nekr.] i NTBB 74 (1987), s. 31–32;
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1986, s. 16–17.

Nekr. av G. Berg i SvD 20/6 och S. Zachrisson i DN 18/6 1985.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).