Ledamoter

John Otto Tuneld


f. 15.2.1904   d. 15.7.1982

Förste bibliotekarie, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.10.1978 (nr 232)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

LUM 1967–68 (1968). Svensk biblioteksmatrikel (1966).

R. Arvidsson, [nekr.] i NTBB 69 (1982), s. 125–126;
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1983, s. 14–15;
H. Schück, Minnesord över över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000)

S. G. Sjöberg, [nekr.] i Ale 1983:3, s. 1–2. Nekr. i DN och SvD 23/7 1982.