Ledamoter

Adolf Hjalmar Fredrik Croneborg


f. 2.9.1900   d. 2.1.1983

Ambassadör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.1.1976 (nr 230)


Bibliografiska uppgifter

Svensk juristmatrikel (1964).

G. Jarring, [nekr.] i Meddelanden från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 8 (1983).

Nekr. av R. Bagge i SvD 14/1 1983.