Ledamoter

Jöns Folke Hedblom


f. 26.4.1908   d. 30.10.2002

Docent i nordiska språk, arkivchef vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, professors namn.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.1.1976 (nr 228)


Bibliografiska uppgifter

N-A. Bringéus i Saga och sed 2002, s. 9–16;
T. Jansson, [nekr.] i Hälsingerunor 2003, s. 21–25.

Nekr. av E. O. Bergfors, M. Reinhammar & T. Jansson i DN 21/2 2003.