Ledamoter

Bengt Jacob Cnattingius


f. 20.5.1899   d. 23.11.1993

Fil. dr, landsantikvarie i Linköping; författare till bl. a. en stor mängd östgötska kyrkobeskrivningar.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.1.1976 (nr 227)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Östergötlands länsmuseum, Linköping.
Bibliografi: H. Larsson, B. C:s skrifter 1918–1974: bibliografi utarbetad till författarens 75-årsdag den 20 maj 1974 (Linköpings läroverkspojkars skriftserie 12, Linköping 1974);
A. Ranius, Supplement till bibliografin över B. C. (Östergötlands skärgård [red. J. Eriksson, G. Mörkfors, A. Olsson] (= Östergötland. Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 1994/95, Linköping 1995, s. 227–232).

O. Ahlén, Stiftsbokens trotjänare under sex decennier – B. C. (Linköpings stiftsbok 90 (1995/96), s. 126–131);
G. Lindqvist, In memoriam – B. C. (Östergötlands skärgård (se ovan), s. 225–226).

Nekr. G. Lindqvist i DN 4 /12 och i SvD 16/12 1993.