Ledamoter

Johan Axel Christian Callmer


f. 27.12.1908   d. 29.1.1985

Professor, förste bibliotekarie.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.10.1974 (nr 226)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i KB.
Å. Lilliestam, Bibliografi över C. C:s tryckta skrifter 1927–1973 (1973). (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis. 18.);
—, Bibliografi … 1973–1988 (HVSL. Årsber. 1987–1988, s. 34–46).

LUM 1967–68 (1968), Svensk biblioteksmatrikel (1966).

G. Jarring, Minnesord över C. C. (HVSL. Årsber. 1985–1986, s. 18–23;
S. Y. Rudberg, [nekr.] i NTBB 72 (1985), s. 121–123;
H. Schück, Minnesord över över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
S. G. Sjöberg, [nekr.] i Svenska Linnésällskapets årsskrift 1984–1985, s. 257–258;
N. Stjernquist, [nekr.] i Tuppluren. Organ för Kristianstad nation 1985:2, s. 12–13.

Nekr. av H. Bohm i SvD 2/2 1985.