Ledamoter

Gustaf Erik Hjalmar Linder


f. 17.5.1906   d. 25.1.1994

Professor, fil. dr, litteraturhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.10.1974 (nr 223)


Bibliografiska uppgifter

Självbiografi: Mitt levande förflutna, del [1] (1975) och 2 (1979).
Bibliografi: M. Engström, Ditt förflutnas dokument: E. H. L. 17 maj 1981: en bibliografi. (1981);
Supplement av M. Engström (På väg från 75 till 80, 1986, s. 18).

Nekr:r i SvD 28/1 1994 av T. Stenström och i DN 26/1 av Ö. Lindberger.

Festskrifter:
Festskrift på 70-årsdagen: Ditt okända förflutna. En vänbok till E. H. L., [red.: G. Helén] (1976);
På väg från 75 till 80: till E. H. L. 17 maj 1986. (1981).