Ledamoter

Sune Gustaf Magnus Schéle


f. 2.10.1896   d. 10.6.1982

Fil. dr, civilekonom, direktör, konsthistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.3.1974 (nr 222)


Bibliografiska uppgifter

L. Kollberg, S. S. In memoriam (Gamla Halmstads årsbok 59, 1982).

Nekr. av S. Malmberg i SvD 1/7 och J. O. Tallqvist i DN 29/6 1982.