Ledamoter

Curt Rudolf Gösta Cronstedt


f. 10.4.1909   d. 19.9.1994

Greve, arkitekt, överingenjör vid fortifikationsförvaltningen.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.2.1972 (nr 220)


Bibliografiska uppgifter

Medalj till R. C. (Arkitekttidningen 1985:5).

Nekr. C. R. Bildt i SvD 3/10 1994.