Ledamoter

Sven Tore Alfred Rydberg


f. 24.2.1917   d. 17.8.1996

Fil. dr, direktör, teknik- och industrihistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.10.1971 (nr 219)


Bibliografiska uppgifter

J. Hult, S. Lindqvist & W. Odelberg, [nekr.] i Polhem 14 (1996), s. 212–215.

Nekr. av B. Bergren & T. Forss i DN och SvD 8/9 1996.