Ledamoter

Bengt Svante Bengtsson


f. 2.3.1910   d. 24.12.1981

Fil. dr, museichef vid Kulturen i Lund.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.10.1971 (nr 218)


Bibliografiska uppgifter

S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1983, s. 11–12;
N. Nilsson, B. B. in memoriam, Ale 1982: 1, s. 1–2;
—, B. B. in Memoriam (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1982, s. 9–10);
E. Nordenson, B. B. Minnesord, i Kulturen 1982, s. 18–19;
S. Svensson, B. B. i VSLÅ 1982, s. 158–164.

Nekr. av G. Berg i SvD 2/1 1982 och av S. G. Lindberg i DN 31/12 1981.