Ledamoter

Axel Ferdinand Mante


f. 11.9.1896   d. 7.12.1970

Fil. dr, lektor, germansk filolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.11.1969 (nr 217)


Bibliografiska uppgifter

Lärarmatrikeln (1946).

Nekr. av G. Korlén i SvD 11/12 1970.