Ledamoter

Lars Jan Liedgren


f. 30.8.1909   d. 28.8.1995

Fil. lic., teol. hedersdr, redaktör för Svenskt diplomatarium.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.9.1968 (nr 212)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.

H Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Nekr. av H. Gillingstam i DN 10/9 och SvD 11/9 1995.